0742 036 913

Politica de confidențialitate

Ce sunt datele cu caracter personal?

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  definește
datele cu caracter personal drept „orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.
GDPR extinde definiția datelor cu caracter personal. Acest lucru poate include acum
identificatori online și chiar date genetice și biometrice, cum ar fi amprentele digitale,
scanarea retinei, recunoașterea vocală și recunoașterea facială. Parolele sunt, de asemenea,
considerate date personale în cadrul GDPR.
Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică
identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea
unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal:

 •  un nume și prenume;
 • o adresă de domiciliu;
 • o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com;
 • un număr de act de identitate;
 • date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un
  telefon mobil);
 • o adresă de protocol de internet (IP);
 • un identificator de modul cookie;
 • identificatorul de publicitate al telefonului dvs.;
 • date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în
  mod unic o persoană.

Scopul culegerii și procesării datelor personale

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopul ofertării produselor Mercedes-Benz.

În timpul vizitei dvs. pe paginile noastre de internet, serverul web înregistrează
în mod standard, printre altele, următoarele date: informații referitoare la
browserul și sistemul de funcționare, pagina de internet din care ne vizitați,
paginile noastre de internet pe care le vizitați, data vizitei și, din motive de
siguranță, de ex. pentru recunoașterea unui atac asupra paginilor noastre de
internet, și pe o durata de șapte zile, adresa IP care v-a fost alocată de
provider-ul de servicii internet. Cu excepția adresei IP, datele dvs. personale
nu vor fi salvate decât atunci când ni le oferiți dvs., de exemplu atunci când vă
înregistrați, când participați la un sondaj de opinie sau la un concurs cu premii
sau când încheiați un contract.

Cine are acces la datele cu caracter personal?

 • Pe durata prelucrării datelor cu caracter personal, operatorul de date sau persoana
  împuternicită de operatorul de date are acces la acestea.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile publice se efecetuează, în
  baza unui temei legal conținut în acte normative, în vederea respectării unei obligații legale
  sau a îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din
  exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul instituție publică,
  încadrându-se în prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din Regulament.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este
necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate sau cât este cerut prin legile
aplicabile.  Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea
contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv
ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre
legitime o impun.

Formulare online

Prin folosirea sau trimiterea datelor dumneavoastra, prin intermediul
formularelor din cadrul paginii web, vă dați acordul expres și neechivoc că
datele obținute în urma înregistrării să fie procesate și folosite de către
Mercedes-Benz Romania SRL și de către SC Auto Schunn SRL, exclusiv
pentru acțiuni de marketing, evidența clienților, studii de cercetare de piață,
pentru a vă trimite informații despre produse, servicii și alte activități ale
Mercedes-Benz Romania SRL și SC Auto Schunn SRL astfel: prin poștă,
telefon, email.

Folosirea si transmiterea datelor cu respectarea legii

Auto Schunn va folosi datele personale în scopul administrării tehnice a paginii
de internet, pentru evidența clienților, pentru sondaje de produs și pentru
marketing, dar numai în masura în care acest lucru este necesar.
Transmiterea datelor personale unor autorități sau instituții de stat se va face
numai în cazul în care suntem obligați la aceasta conform prevederilor legale
valabile pe plan național. Personalul, agențiile și distribuitorii noștri sunt
obligați să respecte confidențialitatea datelor.

Posibilitatea de a alege

Intenționăm să utilizăm datele cu caracter personal pentru a vă informa cu
privire la produsele și serviciile noastre și, eventual, pentru a vă solicita opinia
referitoare la acestea. Bineînțeles că participarea la aceste acțiuni este absolut
benevolă. În cazul în care nu sunteți de acord cu această utilizare a datelor, ne
puteți comunica oricând decizia dvs. pentru a bloca în mod corespunzător
datele. Informații suplimentare găsiți pe pagina de internet respectivă.

Newsletter

Pe pagina noastră de internet aveți eventual posibilitatea de a vă abona la
diverse newslettere, datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv pentru
trimiterea newsletter-ului, în măsura în care nu ați consimțit la alte utilizari ale
datelor. Aveți posibilitatea de a opri oricând abonamentul la newsletter,
utilizând posibilitatea de dezabonare oferită în newsletter.

Siguranță

Auto Schunn a luat toate masurile tehnico-organizatorice de siguranță pentru a
proteja datele administrate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii
sau accesării lor de către persoane neautorizate. Măsurile de securizare a
datelor sunt perfecționate continuu și adaptate celor mai moderne standarde

Drepturile de care beneficiati

Conform GDPR și Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție
gratuită asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă
adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă
privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți
adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la oricare punct de lucru al S. AUTO
SCHUNN SRL  sau prin email la adresa doc@auto-schunn.ro. De asemenea, vă este
recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau doriți să le modificați,
vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
Totodată, orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la
prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite
prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale,
de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura
dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
De asemenea, orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit
și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing
direct. 
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de
Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele
dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul
oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a
Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul
acestei Politici de Confidențialitate.

Limitarea responsabilității

Titularul site-ului nu își asumă nicio răspundere pentru niciun eventual
prejudiciu rezultat din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor
care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nicio garanție, de
nicio natură. De asemenea, titularul site-ului nu își asumă nicio răspundere
pentru conținutul site-urilor ce sunt administrate de terțe părți, respectiv pentru
orice link care face legătura între acest site și un altul.

Politica privind cookie

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență
mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.
În ceea ce numim „web 2.0”, „cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și
livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

• Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se
exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte
detalii etc) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni) – generându-se astfel
flexibilitatea „coșului de cumpărături” (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului
„înainte” și „înapoi”)
• Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt
utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai
accesibile pentru utilizatori.
• Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site
pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută;
• Îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și
simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat
pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează
Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet
Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și
nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult,
durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar web serverul care a trimis cookie-
ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web
serverului respectiv.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în
cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

1. Cookie uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser ului
web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau
închide fereastra browser-ului ( ex: în momentul legării/delegării pe un cont de webmail sau pe
rețele de socializare).
2. Cookie uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și
în general depinde de durata de viată prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le
includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care le vizitează utilizatorul la momentul
respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie uri plasate de terți) – care pot fi
folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată
publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legatura între un web-browser (utilizatorul) și un web-
server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi
informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență
plăcută de navigare și susțin eforturile multor website uri pentru a oferi servicii confortabile
utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidentialitate online, opțiunile privind limba site-
ului, coșuri de cumparaturi sau publicitate relevantă.
Care este durata de viață a unui cookie?
Cookie urile sunt administrate de web servere. Durata de viată a unui cookie poate varia
semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite
exclusive pentru o singură sesiune (sesiune cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a
părăsit website-ul. Unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul
revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un
utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser ului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe
părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea
cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt
plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea
legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.


Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
• Cookie-uri de performanță a site-ului
• Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
• Cookie-uri pentru geotargetting
• Cookie-uri de înregistrare
• Cookie-uri pentru publicitate
• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
 

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa incât nu mai este nevoie de
setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Exemple:
– setările volumului pentru video player
– viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data când un utilizator vizitează acest site, soft-ul de analitic furnizat de o terța parte
generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest
site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul.
 Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu
sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a
identifica persoanele fizice,
ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem
ști, de asemenea, detaliile pe
care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul –
acestea fiind supuse confidențialității
și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de
confidențialitate precum și prevederilor legislației în
vigoare cu privire la protejarea datelor cu
caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și
este folosit doar pentru a targeta coținutul – chiar și atunci când sunteti pe pagina
noastră în limba română
sau în altă limbă primiți aceeași reclama.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți
înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care
sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite
să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu ați
selectat „păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul
sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul
acesteia și cât timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar.
Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea,
cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentru o mai buna targetare a publicității, pentru a arăta de
exemplu reclame despre vacanțe, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre
vacanțe.. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre contentul vizualizat, nu
despre utilizatori.
 
De asemenea, setăm cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-
le, astfel, noi le putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al acelui site dacă ulterior veți
vizita site-ul nostru, vă vom putea livra publicitatea bazată pe această informație.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o găsiți pe acest site aparține terțelor părți. Unele dintre
aceste părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost
expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la
aceeași reclamă.
Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest
site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terțe părți pot fi
folosite pentru a vă arăta publicitatea targetată și pe alte site-uri, bazând-se pe navigarea dvs pe
acest site.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei
aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate
accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site.
De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site,
acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website
să recunoască un browser. Web serverul vă recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau
este șters.
Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experienta de navigare pe Internet (
ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de
webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la
generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui
utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci
doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin
comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie urilor ( care nu necesită autentificarea unui
utilizator prin intermediul unui cont):
       Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport,
hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
       Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limba ( Ex:
afișarea rezultatelor căutărilor în limba română).
       Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family
mode, funcții de safe search).
       Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame
pentru un anumit utilizator pe un site.
       Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
       Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit
nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge
pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile
derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.
Securitate și probleme legate de confidențialitate
Cookie urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de
cod, așa că nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica
pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot
fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre
preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site, cât și pe mai multe alte
site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt
conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul
procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de
acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergerea automată după ce utilizatorul a
vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecţia identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de
internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin
intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website,
dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor,
informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o
rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie urilor pe servere. Dacă un website
nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această
vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele în a trimite informații prin intermediul canalelor
nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite
site-uri. Este foarte important sa fiți atenți în alegerea metodei cele mai potrivite de protecție a
informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate și cele mai mari site-
uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va
permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care Youtube,
Gmail, Yahoo și altele.
Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji, însă cu ajutorul cookie urilor:
• Particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflecta un nivel
confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
• Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul,
puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor
personale de acces.
• Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a
șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o
variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare
la închiderea sesiunii navigare.
• Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.
Multe dintre aplicațiile de detectare ți prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe
site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze
vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.
Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat.
Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor
vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai
bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a
modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate
astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil
de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai
primi/vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta
browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistrat
folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.
Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări
se găsesc de regula în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului tău.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, astfel puteți folosi opțiunea
„ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.