0742 036 913

Termeni și condiții

Utilizarea produselor și serviciilor oferite de exclusivecarrentals.ro se aplică fiecărui utilizator în parte și presupune acceptarea în totalitate a acestora și acordul dumneavoastră vizavi de termenii și condițiile de mai jos.

Accesul și utilizarea site-ului exclusivecarrentals.ro sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informații despre site

Site-ul exclusivecarrentals.ro este proprietatea SC Schunn International SRL, identificată prin J02/752/2002 și CUI RO13443476, cu sediul în Arad, Calea Radnei 247, cod poștal 310292, denumită pe parcursul acestor Termeni și Condiții.

Coordonate de contact:

telefon: +40 743 158 195

email: office@exclusivecarrentals.ro

website: exclusivecarrentals.ro

exclusivecarrentals.ro este un site dedicat atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, și oferă servicii de închirieri auto, pe termen scurt, mediu sau lung, cu sau fără șofer, pe întreg teritoriul României.

1. Termeni generali

exclusivecarrentals.ro include: texte, imagini, baze de date, servicii, logo-uri, reclame și constituie “conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea companiei SC Schunn International SRL.

SC Schunn International SRL își rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe exclusivecarrentals.ro. Totodată, SC Schunn International SRL poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.

2. Utilizarea conținutului site-ului

Informațiile prezente pe exclusivecarrentals.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Puteți copia și tipări conținutul site-ului exclusivecarrentals.ro pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul exclusivecarrentals.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat.

Utilizarea site-ului exclusivecarrentals.ro presupune acceptarea acestor termeni şi condiţii de utilizare.

Nu sunt permise:

– modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vânzarea, distribuția de materiale realizate prin reproducerea, afișarea sau modificarea conținutului exclusivecarrentals.ro fără obținerea acordului prealabil al SC Schunn International SRL

– Îndepărtarea însemnului care marchează dreptul de autor al exclusivecarrentals.ro asupra conținutului acestuia

– reproducerea conținutului exclusivecarrentals.ro și trimiterea acestuia către alte website-uri sau servere sau alte mijloace de stocare a informației.

– Preluarea, prelucrarea, reproducerea și folosirea informațiilor obținute prin intermediul exclusivecarrentals.ro, în scopuri comerciale.

Este interzisă orice utilizare a conținutului exclusivecarrentals.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email office@exclusivecarrentals.ro.

3. Drepturi de autor

Conținutul exclusivecarrentals.ro este proprietatea SC Schunn International SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, grafici, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe aparținând exclusivecarrentals.ro, fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Conținutul exclusivecarrentals.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților SC Schunn International SRL.

4. Informațiile oferite prin intermediul site-ului și protecția datelor cu caracter personal

Completarea formularului de comandă și de contact este considerat consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice. SC Schunn International SRL nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de comandă și de contact. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Schunn International SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziție, caz în care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea exclusivecarrentals.ro și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

Scopurile în care SC Schunn International SRL poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate comercializării serviciilor SC Schunn International SRL, cum ar fi:

– evidența calității de „membru” a utilizatorilor exclusivecarrentals.ro

– procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorilor exclusivecarrentals.ro

– oferirea de alte produse și/sau servicii către dumneavoastră

– facturare;

– soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;

– realizarea de studii de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor exclusivecarrentals.ro, contactarea utilizatorilor (prin poștă, e-mail, mesaje text, telefon) în legătură cu alte oferte de servicii aparținând SC Schunn International SRL sau în legătură cu servicii ale unor terțe părți atent selecționate, care credem că ar putea fi de interes pentru utilizatori (în afară de cazul în care ați făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în acest sens)

– înregistrarea informațiilor dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.

Drepturile utilizatorilor:

  1. să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
  2. să solicite încetarea prelucrării datelor sale personale;
  3. să solicite încetarea expedierii de mesaje promoționale. Orice notificare din partea utilizatorului se va semna, data și trimite, prin e-mail sau în scris, către SC Schunn International SRL.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul exclusivecarrentals.ro va fi automat restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul exclusivecarrentals.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează acesta, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va conduce la cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

exclusivecarrentals.ro nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe persoane este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

5. Limitarea răspunderii

SC Schunn International SRL nu este răspunzător pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor exclusivecarrentals.ro;

– acces neautorizat la datele utilizatorului;

– declarații/acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor exclusivecarrentals.ro;

– achiziția de servicii complementare rezultate din tranzacții sau mesaje primite și începute prin/de pe exclusivecarrentals.ro;

– orice alte probleme legate de serviciile oferite de exclusivecarrentals.ro.

6. Drept aplicabil

Termenii și Condițiile prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba folosită pentru Termeni și Condiții este limba română. În caz de litigiu numai instanțele românești vor fi considerate competente. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la acești Termeni și Condiții.

Utilizatorul site-ului exclusivecarrentals.ro confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea exclusivecarrentals.ro de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

7. Schimbări ale site-ului

exclusivecarrentals.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, exclusivecarrentals.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

Anumite părți ale conținutului publicat pe exclusivecarrentals.ro pot sa fie furnizate de terțe persoane cu care exclusivecarrentals.ro are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului exclusivecarrentals.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. exclusivecarrentals.ro nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, exclusivecarrentals.ro nu este responsabil de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

8. Modificarea prezenței secțiuni de termeni și condiții

exclusivecarrentals.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, exclusivecarrentals.ro vă va putea notifica prin intermediul emailului și prin publicarea în prima pagina a siteului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document.

9. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site-ul exclusivecarrentals.ro, prin email sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

10. Protecția datelor cu caracter personal

Angajamentul SC Schunn International SRL cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest caz, pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

SC Schunn International SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

SC Schunn International SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea site-ului nostru și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

SC Schunn International SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea SC Schunn International SRL.

Utilizarea acestui website exclusivecarrentals.ro de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale SC Schunn International SRL.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizaţi website-ul nostru exclusivecarrentals.ro  sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

SC Schunn International SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea  măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează SC Schunn International SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul exclusivecarrentals.ro, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității SC Schunn International SRL, exclusivecarrentals.ro va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor SC Schunn International SRL. În calitate de vizitator al centrelor Auto Schunn, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurării activității curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor SC Schunn International SRL, dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al SC Schunn International SRL, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale oferite de SC Schunn International SRL.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

– Derularea activității comerciale/contractuale a SC Schunn International SRL;

– Facturarea și încasarea valorii serviciilor SC Schunn International SRL;

– Marketing, promovare, reclamă, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;

– Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;

– Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

– Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;

– Activități de audit și control/supraveghere;

– Arhivare, scopuri statistice;

– Colectare debite/Recuperare debite restante;

– Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești etc.

SC Schunn International SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum

urmează:

– Clienți persoane fizice ai SC Schunn International SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți acestora, legali sau convenționali;

– Clienți persoane organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori și alte entități juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai SC Schunn International SRL, autorități/instituții publice;

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

– autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către SC Schunn International SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor mentionați în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de email, nr. telefon mobil/fix etc) vor putea fi prelucrate de SC Schunn International SRL cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile SC Schunn International SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener SC Schunn International SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC Schunn International SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

În cazul în care SC Schunn International SRL intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (dacă persoanele vizate au optat în acest sens) dvs. veți fi informați în prealabil. Dumneavoastră vă puteți exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de SC Schunn International SRL, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, SC Schunn International SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților SC Schunn International SRL, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziţie/ de ștergere (cu excepția situației în care SC Schunn International SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC Schunn International SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC Schunn International SRL și/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce SC Schunn International SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată SC Schunn International SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către SC Schunn International SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care SC Schunn International SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, SC Schunn International SRL este îndreptățit să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către SC Schunn International SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de SC Schunn International SRL și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercită dreptul de opoziție în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC Schunn International SRL este îndreptățit să considere Contractul încheiat cu Clientul SC Schunn International SRL de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenție a instanțelor judecătorești, cu excepția unei notificări prealabile.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul SC Schunn International SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de email: office@exclusivecarrentals.ro sau la următoarea adresă de corespondență: SC Schunn International SRL, Arad, Calea Radnei 247, cod poștal 310292. Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor SC Schunn International SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor SC Schunn International SRL sau utilizarea serviciilor SC Schunn International SRL prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate noile prevederi.